• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
  • +(371) 67-87-10-90
  • info@revident.lv

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija

Obligātā revīzija paredzēta:

  • ja tā ir vidēja vai liela sabiedrība,
  • vai ja tās vērtspapīri iekļauti regulējamā tirgū (no 1.gada).

 

Sagatavoto mazās sabiedrības gada pārskatu zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem tikai šādos gadījumos:

1) ja šī sabiedrības rādītāji divus gadus pēc kārtas (gan tekošajā, gan iepriekšējā pārskata gadā), bet jaunizveidotai sabiedrībai — bilances datumā pirmajā pārskata gadā pārsniedz divus kritēriju robežlielumus no trim šajā punktā minētajiem:

a) bilances kopsumma — 800 000 EUR,

b) tīrais apgrozījums — 1 600 000 EUR,

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50;

2) ja šī sabiedrība ir koncerna mātes sabiedrība — neatkarīgi no tā, vai uz to attiecas vai neattiecas atbrīvošana no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu (arī mikrosabiedrībai!)

3) ja šī sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tā meitas sabiedrība vai publiski privāta kapitālsabiedrība Likuma par kapitālsabiedrību un publiskas personas kapitāldaļu pārvaldīšanu izpratnē;

4) ja šī sabiedrība ir atzinusi attiecīgos finanšu pārskata posteņus, novērtējusi tos un norādījusi finanšu pārskatā atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (pat ja tas ir tikai viens bilances postenis!)

Šo revīziju veic persona no malas – zvērināta revidenta sertifikāta turētājs.

GADA PĀRSKATA IEROBEŽOTA PĀRBAUDE

Gada pārskata ierobežota pārbaude ir pārbaudes uzdevums, kuru izpilda atbilstoši Likumam „Par zvērinātiem revidentiem” attiecībā uz datiem, kas norādīti finanšu pārskatā, un tajā iekļauto informāciju, tostarp uzņēmumu ienākuma nodokļa summu atbilstību.

  • šīs mazās sabiedrības rādītāji bilances datumā divus gadus pēc kārtas pārsniedz divus no šādiem robežlielumiem:

a) bilances kopsumma — 400 000 EUR,

b) tīrais apgrozījums — 800 000 EUR,

c) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25

(3) Šī raksta otrajā daļā minētajai mazajai sabiedrībai sava gada pārskata pārbaudei ir tiesības izvēlēties ierobežotas pārbaudes veikšanu vai arī revīzijas veikšanu

Revidenta izvēle ir absolūti brīva.

Kompānijas SIA "Revidentu firma NM" speciālisti ir gatavi īstenot Jūsu kompānijas gada pārskata revīziju atbilstoši Likuma „Par gada pārskatiem” un „Revīzijas pakalpojumu likuma” noteikumiem, ievērojot visas prasības, kas noteiktas Latvijas Zvērinātu revidentu apvienībā.

Zvērināta revidenta pakalpojumus izmanto, lai sastādītu operatīvos finanšu pārskatus, kuri jāiesniedz finanšu iestādēs.

Mēs nodrošinām zvērināta revidenta slēdzienu Jums optimālos termiņos un ar ērtiem nosacījumiem.

Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies mūsu kompānijas eksperts.