• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
  • +(371) 67-87-10-90
  • info@revident.lv
Audits atbilstoši LR prasībām
   

Audits atbilstoši LR prasībām

  Audita mērķis ir viedokļa paušana par auditējamo personu finanšu (grāmatvedības) pārskatu ticamību un grāmatvedības uzskaites organizācijas...

Sīkāk
Konsultācijas
   

Konsultācijas

Kompānijas speciālisti papildus sniedz pakalpojumus šādos virzienos: grāmatvedības uzskaites metodika; grāmatvedības uzskaites organizācija; nodokļu...

Sīkāk
Grāmatvedības apkalpošana
   

Grāmatvedības apkalpošana

Audita kompānija "Revidentu firma NM" piedāvā saviem klientiem pilnvērtīgu grāmatvedības atbalstu, tas ir, grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā pilnā vai daļējā...

Sīkāk
Biznesa novērtēšana un biznesa plānu sastādīšana
   

Biznesa novērtēšana un biznesa plānu sastādīšana

Svarīgākais un aktuālākais mūsdienās ir biznesa novērtējums. Vai vēlaties pārdot savu biznesu vai plānojat jaunu investīciju ieguldīšanu? Vēlaties uzzināt sava...

Sīkāk
Finanšu darbības analīze
   

Finanšu darbības analīze

Visvienkāršākais un ātrākais veids, kā saprast, kas notiek uzņēmumā, turklāt saņemt objektīvu attēlu no pirmajām rokām, brīvu un bez jebkādiem neobjektīviem...

Sīkāk
Nodokļu audits
   

Nodokļu audits

Ekonomiskās recesijas apstākļos, kad notiek ražošanas procesu kritums un nepārtrauktas izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanā, daudzi uzņēmumi nespēj...

Sīkāk
Iekšējās kontroles audits
   

Iekšējās kontroles audits

Iekšējās kontroles sistēma (IKS) ir tās organizatoriskās struktūras, metodiku un procedūru kopums, ko pieņēmusi organizācijas vadība kā līdzekli efektīvas...

Sīkāk
Audits atbilstoši saskanotām audita procedūrām
   

Audits atbilstoši saskanotām audita procedūrām

Par audita priekšmetu pēc saskaņotajām procedūrām var būt praktiski jebkurš finansiāli saimnieciskās darbības lauks vai rādītājs. Audita mērķis pēc...

Sīkāk
Zvērināta revidenta pakalpojumi
   

Zvērināta revidenta pakalpojumi

Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzija Obligātā revīzija paredzēta: ja tā ir vidēja vai liela sabiedrība, vai ja tās vērtspapīri iekļauti regulējamā...

Sīkāk