• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
 • +(371) 67-87-10-90
 • info@revident.lv

Audita kompānija "Revidentu firma NM" piedāvā saviem klientiem pilnvērtīgu grāmatvedības atbalstu, tas ir, grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā pilnā vai daļējā apjomā.

Īstenojot grāmatvedības apkalpošanu, mēs uzņemamies Jūsu organizācijas galvenā grāmatveža funkcijas un atbildību.

Organizācijas grāmatvedības atbalsts ietver sevī šādu pakalpojumu kompleksu:

 • visu organizācijas īstenojamo saimniecisko operāciju atspoguļošana grāmatvedības uzskaites kontos;
 • darba algas, atvaļinājuma naudas, pabalstu un citu izmaksu aprēķins; visas darba algas izmaksai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana;
 • bankas dokumentu sagatavošana un noformēšana;
 • analītiskās un sintētiskās uzskaites reģistru sagatavošana;
 • grāmatvedības atskaišu un bilances sastādīšana;
 • nodokļu aprēķins, deklarāciju aizpildīšana un iesniegšana nodokļu iestādēs;
 • gada grāmatvedības atskaišu veidlapu aizpildīšana;
 • iekšējā uzskaite.

 

Mēs uzņemamies mutvārdu un rakstisku saziņu ar Valsts ieņēmumu dienestu un citām iestādēm mūsu klienta vārdā.

Mēs pilnībā iedziļināmies mūsu klientu biznesa niansēs, sekojam sākotnējās dokumentācijas noformēšanas korektumam, kopā analizējam biznesa plānus un konsultējam nodokļu jautājumos.

Grāmatvedības atbalsta, ko īsteno audita kompānija "Revidentu firma NM", galvenā priekšrocība ir iespēja saņemt augstas kvalitātes grāmatvedības apkalpošanu bez papildus izmaksām. Pārliekot grāmatvedības uzskaiti uz mūsu kompānijā strādājošo profesionālo grāmatvežu pleciem, Jūs tiekat vaļā no nepieciešamības uzturēt štata grāmatvedību, no papildtelpu nomas izmaksām, datortehnikas un specializēta programmnodrošinājuma iegādes.

Pateicoties kompānijas „Revidentu firma NM” īstenotajai grāmatvedības apkalpošanai, nav nepieciešamības meklēt papildus konsultācijas no svešiem ekspertiem un organizēt speciālas audita pārbaudes. Visi mūsu darbinieki izceļas ar augstu profesionālismu un bagātu pieredzi.

Mēs garantējam, ka grāmatvedības uzskaite Jūsu uzņēmumā tiks organizēta visaugstākajā līmenī. Kompleksas grāmatvedības apkalpošanas vērtība ir atkarīga no ārējās ekonomiskās darbības organizācijas saimnieciskās darbības veida un specifikas, dokumentu apgrozības apjoma un dokumentiem, uzņēmuma darbinieku skaita un uzskaites automatizācijas līmeņa.

Izdarot izvēli par labu mūsu audita kompānijas īstenotajam grāmatvedības atbalstam, Jūs gūstat iespēju ievērojami ietaupīt laiku; mūsu speciālistiem ir bagāta pieredze dažādāko ar grāmatvedība apkalpošanu saistīto problēmu risināšanā - mēs veiksim visas nepieciešamās procedūras ātri un maksimāli kvalitatīvi;

audita kompānija „Revidentu firma NM” praktizē individuālu pieeju katram klientam, ņemot vērā darbības specifiku; mēs zinām, kā organizēt grāmatvedības uzskaiti Jūsu uzņēmumā;

mēs garantējam saimniecisko operāciju atspoguļošanas pareizību uzskaitē, balstoties uz mūsu speciālistu sniegtajām konsultācijām, ārējo un iekšējo pārbaužu gadījumā kompānija „Revidentu firma NM” īsteno Jūsu organizācijas galvenā grāmatveža un pārējo grāmatvedības darbinieku informatīvu atbalstu.

 

KĀ TAS DARBOJAS

Pēc tam, kad Jūs esat noslēguši ar mums grāmatvedības apkalpošanas līgumu:

 • Katra mēneša sākumā mēs pieņemam no Jums sākotnējos dokumentus par Jūsu kompānijas darbības iepriekšējo mēnesi (rēķini, pavadzīmes, bankas izraksti, čeki), izmantojot e-pastu, personīgi vai ar kurjeru.
 • Mēs apstrādājam dokumentus, ievadām tos datubāzē, sadalām un sistematizējam pa lietām. Uzdodam jautājumus, precizējam detaļas, pārbaudām dokumentu esamību un atbilstību.
 • Formējam, veidojam un nododam visus nepieciešamos pārskatus Valsts ieņēmumu dienestam un citām instancēm.
 • Izsūtām Jums e-pastu ar informāciju par nodokļu apmēru, darba algu, atskaitēm par debitoriem/kreditoriem, darbības finansiālo rezultātu. Nepieciešamās informācijas parametri tiek atrunāti individuāli ar katru klientu.
 • Mēneša beigās (vai pārskata perioda beigās) mēs izrakstām Jums rēķinu, un Jūs apmaksājat to līdz nākošā mēneša vai pārskata perioda sākumam.

 

Tāpat, veicot darījumu, Jums var rasties jautājumi par tā noformēšanu, riskiem un rezultātu. Jūs vienmēr varat sazināties ar mums un saņemt konsultāciju. Visas konsultācijas mūsu klientiem ietilpst mūsu pakalpojumu pakā un tiek sniegtas bez maksas. Prieks Jums palīdzēt!

CIK TAS MAKSĀ

Grāmatvedības atbalsta vērtība daudzējādi ir atkarīga no patērētā laika, ko veido apstrādāto sākotnējo dokumentu daudzums, kompānijas darbinieku skaits, nodoto atskaišu daudzums, darbības joma un darījumu sarežģītība, kā arī iespējamie riski.

Tādēļ apkalpošanas vērtību nosaka individuāli katram klientam.

Ja esat ieinteresēti mūsu piedāvājumā, rakstiet mums, un mēs sagatavosim Jūsu kompānijai individuālu cenu piedāvājumu.

Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies mūsu kompānijas eksperts.