• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
  • +(371) 67-87-10-90
  • info@revident.lv

Svarīgākais un aktuālākais mūsdienās ir biznesa novērtējums.

Vai vēlaties pārdot savu biznesu vai plānojat jaunu investīciju ieguldīšanu? Vēlaties uzzināt sava biznesa optimālo vērtību? Mēs palīdzēsim Jums atrisināt šo problēmu!

Biznesa plānošana ir universāls instruments nākotnes plānošanai, kas veicina organizācijas mērķu, šo mērķu sasniegšanas paņēmienu izstrādi, biznesa risku minimizēšanu un komandas motivēšanu.

Biznesa plāna sastādīšana ir Jūsu darbības virziena pirmais solis pēc lēmuma pieņemšanas par sava biznesa organizēšanu. Biznesa plāna sastādīšana ir dokumenta izveide kreditoriem un galvenā instrumenta radīšana izpildītājiem.

Biznesa plāna sastādīšana ir projekta īstenošanas galveno aspektu apraksta, iespējamo problēmu un to risināšanas paņēmienu analīzes sastādīšana. Biznesa plāna sastādīšana biznesa iniciatoriem ir veids, kā rūpīgi izanalizēt savas idejas, pārbaudīt saprātīgumu un reālo pielietojumu. Sastādot biznesa plānus, mēs veicam ekspertu novērtēšanu, ņemot vērā uzstādīto mērķu un uzdevumu reālumu, to sasniegšanas paņēmienu optimalitāti.

Biznesa plāna sastādīšana vai biznesa plānošana ir paredzēta šādu uzdevumu risināšanai:

  • atklāt nākotnes noieta tirgus attīstības ietilpību un perspektīvas;
  • noteikt izmaksas aktuālās produkcijas ražošanai un to attiecību pret pārdošanas cenām;
  • izveidot lietu stāvokļa regulāras kontroles rādītāju sistēmu.

Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies mūsu kompānijas eksperts.