• Ieroču iela 14-13, Rīga, LV-1013, Latvija
  • +(371) 67-87-10-90
  • info@revident.lv

Par audita priekšmetu pēc saskaņotajām procedūrām var būt praktiski jebkurš finansiāli saimnieciskās darbības lauks vai rādītājs.

Audita mērķis pēc speciāla uzdevuma ir paust viedokli par auditējamās personas pārbaudāmā lauka vai rādītāja patiesumu un tā aprēķina vai veidošanas kārtības atbilstību Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

 Saskaņotās procedūras – ar klientu saskaņotu audita procedūru kopums, ar mērķi nodot klientam to faktiskos rezultātus. Pēc saskaņoto procedūru rīkošanas rezultātiem klientam tiek sniegta atskaite.

Pakalpojuma pieteikšana tiešsaistē

Pēc pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies mūsu kompānijas eksperts.